Projekt ReEntry vedie tím šiestich organizácií z celej Európy s bohatými skúsenosťami so spoluprácou na projektoch financovaných EÚ a pracujúcimi priamo s cieľovou skupinou projektu. Tieto organizácie sú z Írska, Rakúska, Slovinska, Slovenska, Českej republiky a Portugalska – šesť európskych krajín s rôznymi skúsenosťami s prijímaním a integráciou migrantov.

Organizácia Meath Partnership sa ako koordinátor projektu snaží dať dohromady partnerov z krajín, ktoré sú v rôznych fázach vývoja vzhľadom na ciele projektu. Táto rozmanitosť v rámci partnerstva uľahčuje výmenu osvedčených postupov a učenia sa od druhých, čo je dôležitou pridanou hodnotou projektu.  Projektový tím:

Meath Partnership