Advocacy Training for Migrant Groups

The Advocacy Training for Migrant Groups programme is based on the belief that ‘knowing how to make effective presentations to politicians, service providers and ...

Read more

Immigrant Investor Programme

The Immigrant Investor Programme is open to non-EEA nationals and their families who commit to an approved investment in Ireland. Approved participants in the programme ...

Read more

Migrant Entrepreneurship Training Skills Programme

The Migrant Entrepreneurship Training Skills Programme aims to give individuals from migrant communities the opportunity to acquire the necessary skills and expertise ...

Read more

Start-up Entrepreneur Programme

The Start-up Entrepreneur Programme enables non-EEA nationals and their families who commit to a high potential start up business in Ireland to acquire a secure ...

Read more

WKO Gründerservice (Chamber of Commerce Start-up Service)

Gründerservice is a service to encourage entrepreneurship and business start-up, which was established by the Chamber of Commerce in Vienna. It offers advice for ...

Read more

Immipreneurs of Austria (IoA)

Immipreneurs of Austria (IoA) is an initiative which aims to help enterpreneurs with a migrant or ethnic minority background to establish and run successful enterprises ...

Read more

GLE o.p.s.

Spoločnosť GLE pracuje na niekoľkých projektoch, ktoré podporujú zamestnávanie alebo podnikanie znevýhodnených jednotlivcov. ...

Read more

BusinessInfo.cz

Ide sa o webovú stránku, ktorá poskytuje užitočné informácie a rady pre podnikateľov z radov prisťahovalcov o tom, ako ...

Read more

Propagácia projektu podnikania prisťahovalcov (PEI)

Cieľom tohto projektu je podpora migrantov pri založení podnikania. Projekt pozostáva z dvoch vzájomne závislých oblastí:

Read more

PAR Famílias

PAR Families aims to provide refuge to families in Portugal through a unique and innovative integration model that we believe to be more inclusive, in that is addresses ...

Read more

Migračné informačné centrum

Kľúčovým programom Medzinárodnej organizácie pre migráciu je Migračné informačné centrum (založené v roku ...

Read more

Slovenská obchodná agentúra

Hlavným cieľom projektu bola identifikácia bariér a návrh opatrení na elimináciu prekážok v podnikaní ...

Read more

SENTIM – Sociálne podnikanie pre prisťahovalcov

Cieľom spoločnosti SENTIM je poskytnúť migrantom príležitosť získať zmysluplné zamestnanie v sociálnych podnikoch. Tento projekt ...

Read more

Všetci sme migranti

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie širokej verejnosti o pozitívnych účinkoch a vplyvoch, ktoré integrácia migrantov ...

Read more

RE-LAB: Start up your Business

The RE-LAB project: START-UP YOUR BUSINESS, is funded by the Italian Minister of the Interior – Department for Civil Liberties and Immigration and the European ...

Read more

Entrepreneurship Capacity Building for Young Migrants

The project aims to promote the integration and social inclusion of young migrants in order to foster social cohesion in Europe.
Europe is facing an unprecedented ...

Read more

Building Better Futures - Migrant Women’s Entrepreneurship Training

Building Better Futures - Migrant Women’s Entrepreneurship’ is a training programme aimed at increasing migrant women’s entrepreneurial activity in ...

Read more

MEnt Project - Migrant Entrepreneurs team-up with Mentors

MEnt is an innovative and dynamic incubation and mentoring programme ​which gives migrants and refugees the chance to be supported in the first steps of launching ...

Read more

The GAEM Programme

The GAEM programme was created in 2015 to provide specialized support services for migrants entrepreneurs.
The objective of the initiative is to provide support ...

Read more

Barcelona Activa

Barcelona Activa poskytuje širokú škálu služieb a produktov pre podnikateľov z radov migrantov, aby sa ich podnikateľské ...

Read more

Projekt Mentohring

Cieľom projektu Mentohring je zvýšiť pracovné príležitosti zraniteľných, znevýhodnených štátnych ...

Read more

Projekt Realise

Cieľom projektu Realise je zvýšiť zamestnanosť štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa ...

Read more

CECE Initiative

This is an initiative that is being developed together by Spanish and Portuguese entities. In Spain: Huelva province, Andalucia Region, municiplaities of La Palma del ...

Read more

Immigrants in Action – Starting a business in Poland

The Immigrants in Action project aims to advance integration by promoting exchanges of ideas, knowledge and best practice to build the capacity of the youth ...

Read more

Enterprising Migrant Women Club

The Foundation for Somalia in Poland is working to deliver the Enterprising Migrant Women Club programme.  This programme is delivered through a series of meetings ...

Read more

Skills2Work - International Organisaton for Migration (the Netherlands)

Getting a job is vital for the integration of beneficiaries of international protection. IOM the Netherlands together with partners and IOM offices in other European ...

Read more

Projekt WINGS – Podnikanie žien z radov migrantov

Projekt WINGS sa zameriava na vytvorenie európskej siete pre podnikanie žien a on-line platformu na uľahčenie prístupu k informáciám ...

Read more

Zusammen:Österreich [Together:Austria]

The Austrian Integration Fund wants to support migrants to establish their own businesses and, together with entrepreneur Aleksandra Izdebska, they have launched the ...

Read more

Berufsanerkennung [Professional Recognition]

In Austrian the regulations for setting up a business are very strict. For this reason, it is often important that qualifications and professional experience attained in ...

Read more

Blog: Immigrant Entrepreneur

This blog shows success stories of people who started their own enterprise in Germany.  By telling stories about successful migrant entrepreneurs, this blog acts as ...

Read more

Incubators for Immigrants

‘Incubators for Immigrants’ was set-up by a group of like-minded entrepreneurs, who agreed that positive action was needed to support refuge and migrant ...

Read more

Occupational SFI (Swedish For Immigrants)

Occupational SFI is Swedish education programme with a special focus on professional language learning. Occupational SFI allows immigrants to quickly start working while ...

Read more