ReEntry je inovatívny projekt, ktorý podporuje utečencov a migrantov žijúcich v celej Európe v podnikaní prostredníctvom rozvoja on-line katalógu, v ktorom sa môžu zamestnanci odborného vzdelávania a kariérni poradcovia dozvedieť o osvedčených postupoch a inovatívnych riešeniach podporujúcich podnikanie migrantov.  

 

Newsletters

Newsletter 1

Download View online

28.02.17

Summary Research Report

28.02.18

Training Curriculum

28.02.18

Media Content Tool-kit

28.02.18

On-line Observatory

30.06.18

Policy Paper

Dissemination

Workshops