Podpora migrantov v Európe v podnikaní

Projektový tím je presvedčený, že pomoc migrantom v Európe v podnikaní je účinným prostriedkom na zlepšenie ich sociálnej a ekonomickej integrácie tým, že budú mať rovnakú príležitosť stať sa ekonomicky sebestačnými vo svojej hosťovskej krajine a budú si tak môcť vytvoriť bezpečnejší život pre seba a svoje rodiny. Podnikatelia migranti môžu tiež poskytovať služby a produkty z ich domovských krajín pre migrujúce komunity po celej Európe, čo podporí rozmanitosť na európskom trhu a poskytne pocit blízkosti migrantom, ktorí sú ďaleko od domova.

Vďaka využitiu on-line katalógu zhromažďujúceho najlepšie postupy z celej Európy bude ReEntry zvyšovať kvalifikáciu a zlepšovať poskytovanie informácií pracovníkom v odbornom vzdelávaní, ktorí pracujú priamo s migrantmi a utečencami ako kariérni poradcovia a koučovia.

Po konzultácii s týmito odborníkmi z celej Európy projektový tím bude:

  • robiť prieskum súčasného stavu podpory pre migrantov a utečencov;
  • identifikovať a podporovať osvedčené postupy pri podpore migrantov v podnikaní;
  • viesť online interaktívne fórum na vytváranie sietí a výmenu osvedčených postupov medzi odborníkmi a migrantmi.

Projekt ReEntry začal v septembri 2016 a bude pokračovať až do februára 2018.

Projekt ReEntry je financovaný z prostriedkov írskej národnej agentúry, Léargas prostredníctvom Erasmus+ programu.