Viri

Projektne zgibanke, poročila raziskav in sporočila za javnost bodo na voljo tukaj.

National State of the Art Report Austria

Download View online

National State of the Art Report Czech Republic

Download View online

National State of the Art Report Portugal

Download View online

National State of the Art Report Slovakia

Download View online

National State of the Art Report Slovenia

Download View online

Newsletter 1

Download View online

Press release 1

Download View online

Project Leaflet 1

Download View online

Summary Research Report

Download View online