ReEntry je inovativen, nov projekt, katerega cilj je podpreti begunce in migrante, ki živijo po vsej Evropi, pri vzpodbujanju njihovega samozaposlovanja. Iz spletnega kataloga lahko poklicni svetovalci in ostali zaposleni na področju poklicnega usposabljanja pridobijo koristne informacije o dobrih praksah in inovativnih rešitvah za spodbujanje podjetništva pri migrantih.

 

Newsletters

Newsletter 1

Download View online