Partnerství tvoří šest organizací z Evropy, které se zabývají s evropskými projektmi podporovanými EU a které pracují přímo s cílovou skupinou projektu. Tyto organizace jsou z Irska, Rakouska, Slovinska, Slovenska, České Republiky a Portugalska. Jsou to krajiny s rozličními skušenostmi v příjmání a integrování migrantů.

Koordinátor projektu – Meath Partnership se snaží zoskupit partneři z krajin s rozličními stupněmi vývoje relevantního pro cílovou skupinu projektu. Různorodost na úrovni partnerství umožňuje výměnu nejlepších příkladů a vzájomné vzdělávání je důležitou přidanou hodnotou. Projektový tým tvoří:

Meath Partnership