Podporování migrantů při podnikání v Evropě 

Projektový tým veří, že podporování migrantů v Evropě je účinným prostředkem na vylepšení sociální a ekonomické integrace; poskytnutí rovnocenných příležitostí být ekonomicky sebestačním v hostitelských krajinách a skrz toho vytvořit bezpečné životné podmínky pro nich a jejich rodiny. Migranti-podnikatelé mohou taky poskytnout služby a produkty v celé Evropě pocházející z jejich původných krajin; obohatit evropský trh s různorodostí a poskytnout smysl spolupatřičnosti migrantů daleko od jejich domovů .

Skrz používání online katalogu nejlepších příkladů sezbíraných v celé Evropě, ReEntry zkvalitní a zlepší dostup informací pro zaměstance odborného vzdelávání, kteří pracují přímo s migranty a uprchlíky a poskytují jim kariérové poradenství.

V konzultaci s odborníky z Evropy, projektový tým má v zájmu:

  • Přeskoumat aktuálni situaci na určení podpory migrantů a uprchlíků;
  • Vyhledat a rozšiřovat nejlepší příklady podporování migrantů pri podnikání;
  • Zpustit online interaktívní forum na přepojení a výměnu nejlepších příkladů mezi odborníky a migranty. 

Projekt ReEntry začal v září 2016 a bude se vyvíjet do únoru 2018.

ReEntry je financováno Irskou Národní Agenturou Léagras s programem Erasmus+.